Por's Sweet Message

Go down

Por's Sweet Message

Post  Admin on Sat Apr 25, 2009 2:56 am

ÊÇÑÊ´Õ¤ÃѺ ·Ø¡¤¹ HAPPY ÇѹÅÍ¡Ãз§¹èФÃѺ

ªèǧ¹Õé»ÍàÃ觶èÒÂÅФÃàÃ×èͧ à·ã¨ÃÑ¡¹Ñ¡ÇҧἹ ÍÂÙè¤ÃѺ à¾ÃÒÐÇèÒÂѧäÁèàÊÃ稡ѹàÅ áµèÅФÃÍÍ¡ÍÒ¡ÒÈÍÂÙè ¨Ð»Ô´¡ÅéͧÇѹ·Õè 12 ¹ÕéáÅéǤÃѺ ´Õ㨨ѧ áµè¡çã¨ËÒÂ
à¾ÃÒШÐäÁèà¨Í¡ÑººÃÃ´Ò POWER3 ºèÍÂæ ÇéÒ à»ÅÕè¹àÃ×èͧ´Õ¡ÇèÒ
ÍÒ¡ÒÈàÂç¹¢Öé¹áÅéǹèФÃѺ ´Õ¨Ñ§ ÍÂÒ¡ãËéÍÒ¡ÒÈà»ç¹áºº¹Õé·Ñ駻ÕàÅ (½Ñ¹ÅÁÅÁáÅé§ÍÕ¡áÇêÇ)
ÊèǹÅФÃàÃ×èͧ ÃÑ¡àÅèËì àʹèËìÅǧ ¡Ñº ÁÒà¿Õ·ÕèÃÑ¡ ¨Ðà»Ô´¡Åéͧ»ÃÐÁÒ³»ÅÒÂà´×͹¹ÕéÅèФÃѺ
Çѹ¹Õéµéͧ价ÕèÁÒÅÕ¹¹·ìà¾×èÍ仫éÍÁ¡ÒÃáÊ´§ÊÓËÃѺ§Ò¹ÇÔ¡3¾ÃÐÃÒÁ4 áÅéÇà¨Í¡Ñ¹¹èÐ ÃѺÃͧÇèÒ¨ÐâªÇìãËéàµçÁ·ÕèàÅÂ
¶éÒÁÕÍÐäÃà¾ÔèÁàµÔÁ¨ÐÁÒàÅèÒãËé¿Ñ§ã¹¤ÃÑ駵èÍ仹èФÃѺ

ÃÑ¡ÉÒÊØ¢ÀÒ¾´éǹèÐ BYE BYE

HuNnY
Jan 26 2007, 12:22 PM

Hello everyone Happy “Loy Kratong Day”
Atm Filming the Lakorn Tae Jai krup, because were not yet done, its still on air…it will be closing (end of filming) on the 12 of this month krup Im very happy but again sad because I wont be seeing the Power 3 as often..lets change the topic…the weather is getting colder krup its nice wish it was like this throughout the year..and the lk ruk leh and mafi will start filming around the end of this month krup. To day I need to go to Maleenon to practice for the wic3param4 event, meet you there na krup, I’ll do my best on the show ..if theres any more news/updates I’ll come and share it here again na krup
Take care of your health as well na BYE BYE

Admin
Admin

Posts : 135
Reputation : 0
Join date : 2009-04-24

View user profile http://patnporaffection.forumotion.net

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum