Por's Personal Message; 26-1-07

Go down

Por's Personal Message; 26-1-07

Post  Admin on Sat Apr 25, 2009 2:55 am

Sawatdee krup PTFC its me Por krup

Sorry for not visiting often and now that im in here I feel that everyone is cute id ont know what words to use to express it. Today I need to go to ICT event, its been raining everyday…everyone take care of your health.Im currently filming buaprimnam I guess it should be done soon because p’nok jariya came bak to film again.Another we just started filming tae jai ruk the atmosphere in the set is really fun because theres so many friends around (pang pat meji fon go woot ploy n’som) its really fun

Next time if theres more updates I’ll come and share here again na krup

PTFC cute ……


Quote:


ÊÇÑÊ´Õ¤ÃѺ PTFC ·Ø¡¤¹ ¼Á¹ÒÂ»Í àͧ¤ÃѺ

¢Í͹حҵÔà¢éÒÁÒàÂÕèÂÁªÁºéÒ¹ PTFC »Íµéͧ¢Íâ·É´éÇ·ÕèäÁè¤èÍÂä´éà¢éÒºéÒ¹à·èÒäËÃè áµè¾Íä´éà¢éÒÁÒáÅéÇÃÙéÊÖ¡Çèҷء椹¹èÒÃÑ¡ ¹èÒÃÑ¡¨ÃÔ§ææäÁèÃÙé¨ÐËÒ¤Óä˹ÁÒ¾Ù´áÅéÇ

Çѹ¹Õéµéͧ仧ҹ ICT ·ÕèàÁ×ͧ·Í§ áµèªèǧ¹Õé½¹µ¡·Ø¡ÇѹàÅ (áÅéÇÁѹäÁ赡ªèǧä˹§§ ) ÃÑ¡ÉÒÊØ¢ÀÒ¾¡Ñ¹´éǹèÐ

ªèǧ¹Õé»Í¡ÓÅѧ¶èÒÂÅФÃàÃ×èͧ ºÑÇ»ÃÔèÁ¹éÓ ¤Ò´ÇèÒÍÕ¡äÁè¹Ò¹¹èÒ¨ÐàÊÃç¨ à¾ÃÒоÕ蹡 ¨ÃÔÂÒ ÊÒÁÒö¡ÅѺÁÒ¶èÒÂä´éáÇéÇÇÇÇ ´Õ¨Ñ¨ѧ
ÍÕ¡àÃ×èͧ¡ç à·ã¨ÃÑ¡¹Ñ¡ÇҧἹ à¾Ôè§àÃÔèÁ¨Ðà»Ô´¡Åéͧ ºÃÃÂÒ¡ÒÈ㹡ͧ¶èÒÂʹءÁÒ¡ à¾ÃÒÐÁÕà¾×è͹ææ à¾Õºææ (ᾧ á¾· àÁ¨Ô ¹éÓ½¹ â¡ áÁ¹ µêÐ ÇØ²Ô ¹éͧ¾ÅÍ ¹éͧÊéÁ ) ¢ÍºÍ¡ÇèÒàÃ×èͧ¹ÕéÎÒÁÒ¡

áÅéÇÇѹ˹éÒ¶éÒÁÕÍÐäÃÍѾഷ¨ÐàÍÒÁÒàÅèÒãËé¿Ñ§ÍÕ¡¹èФÃѺ


PTFC ¹èÒÃÑ¡â¾´´´´´´

Admin
Admin

Posts : 135
Reputation : 0
Join date : 2009-04-24

View user profile http://patnporaffection.forumotion.net

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum