Pats Message; June/2007

Go down

Pats Message; June/2007

Post  Admin on Sat Apr 25, 2009 2:54 am

ËÇÑ´´Õ¹Õèá¾·àͧ¹Ð·Ø¡¤¹

á¾·ÁÕ¢èÒÇÁÒàÅèÒáËÅÐ

àÁ×èÍÇѹÈØ¡Ãì·Õè¼èÒ¹ÁÒá¾·äÁèʺÒÂ˹ѡÁÒ¡àÅÂ
à»ç¹ä¢é ÇÑ´ä´é»ÃÐÁÒ³ 39-40 àÅÂ
¤Ø³ËÁÍàÅ©️Õ´ÂÒãËéáÅéÇ¡ç¡ÅѺÁÒ·Õè¡Í§µèÍáµè¡ç¶èÒÂäÁèä´éà¾ÃÒÐÇèÒä¢éäÁèÂÍÁÅ´àÅ ¨¹µéͧ¡ÅѺºéÒ¹
µÍ¹áá¹Ö¡ÇèÒµéͧ仹͹âç¾ÂÒºÒÅáÅéÇáµè´Õ·ÕèËÒÂÀÒÂ㹤׹¹Ñé¹
µÍ¹¹Õé´ÕáÅéÇáµèÇèÒ·ÍÁ«Ô¹ÂѧÍÑ¡àʺÍÂÙèá¾·ÇèÒÍÕ¡äÁè¹Ò¹¹èҨдբÖé¹
äÁèµéͧà»ç¹Ëèǧ¹Ð ¨Ð¾ÂÒÂÒÁÃÑ¡ÉÒãËéËÒÂäÇæ

á¤è¹ÕéáËÅÐÁÒÃÒ§ҹãËé ¾Ç¡àÃÒªÒÇÅÔ§ä´éÃѺÃÙéThanks to fan at pats board ja, this was posted at ch.3 webboard. the fan confirms it was pat. ^_^

The message says Pat said she was sick on Friday, her temperature reached 39-40. The doctor gave her an injection and she returned to the lakorn set, but they couldnt film anyway because Pats temp didnt get any better, At first she thought she had to go to the hospital but it got better. Now Pat is alot better...

Admin
Admin

Posts : 135
Reputation : 0
Join date : 2009-04-24

View user profile http://patnporaffection.forumotion.net

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum